Strona: O projekcie / Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów

O projekcie

Projekt pt. „Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów” jest realizowany w ramach Programu SPINAKER NAWA – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia.

Celem programu SPINAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na: 

  • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów,
  • wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia,
  • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Cele projektu

Projekt ma na celu podnoszenie kwalifikacji (w tym mikrokwalifikacji pozwalających na elastyczne kierowanie ścieżką zawodową) uczestniczących w nim studentów, dzielenie się wiedzą oraz promowanie form kształcenia na odległość. 

 Planowane efekty projektu

  • zwiększenie liczby studentów zagranicznych korzystających z oferty dydaktycznej Politechniki Rzeszowskiej,
  • umiędzynarodowienie Uczelni,
  • wzbogacenie oferty szkoleniowej.

Grupa docelowa

  • studenci Politechniki Rzeszowskiej oraz studenci zagraniczni (studentów studiujących na uczelni innej niż polska i będących obcokrajowcami) I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Projekt realizowany będzie przez pracowników dydaktyczno- badawczych Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Wydziału Zarządzania. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję